Podijelite:

Intervju sa Ambasadorom SAD-a U BiH, Nj.E. Eric Nelson

(Molimo kliknite ovdje za dio I)

Nedim: Za naše članove problem je pronalazak kvalitetne radne snage, pa bismo željeli čuti šta Vi mislite kako bi AmCham mogao pomoći u zagovaranju dodatnih reformi obrazovanja, kako bi se mogla formirati bolja, iskusnija radna snaga za budućnost?

Ambasador: Znam da mnogi članovi AmChama rade na ovom problemu koji ih jako zabrinjava. Relativno loša priprema mnogih učenika/studenata da preuzmu poslove u savremenoj ekonomiji je nešto što mnoge firme navode kao problem. Nastavni planovi i programi moraju biti ažurirani, a potrebe za obukom također dignute na viši nivo. Obrazovne institucije treba da razmisle o partnerstvu sa firmama i obrate pažnju na potrebe tržišta da bi se ažurirali nastavni planovi i obuka kako bi bili na nivou potreba tržišta. Ovo je važno ne samo za firme - da lako pronalaze talentovane ljude koje će uposliti i lako uvesti u posao. U vezi sa ponudom kvalitetno obučenih uposlenika vidim puno šansi za članove AmChama i sve poslodavce. Mogu se angažirati sa političkim liderima i liderima u oblasti obrazovanja i zagovarati reforme i unapređenje obrazovnih standarda u zemlji. Jedna oblast u kojoj ovo treba zagovarati su testiranja poput PISA testova. Na ovaj način, rezultati rada obrazovnih institucija upoređuju se sa istima u svim drugim zemljama regije i svim članicama OECD. Morate procijeniti rezultate i vidjeti na kojem ste nivou. Svi koji su učestvovali u PISA ocijenili su da je takvo mjerenje važan put u odlučivanju o reformama i unapređenju njihovog obrazovnog sektora. Zato je jako važno za BiH da učestvuje u ovom procesu i ja se nadam će poslovni lideri to zagovarati. Na svakodnevnom nivou, vidim da poslovni lideri nastoje raditi sa partnerima u obrazovanju, a regulatorni, pravni okvir za to je veoma ograničen. Mnoge firme bi željele angažovati pripravnike. Mnoge firme bi imale koristi od toga i investirale bi u programe za pripravnike. Nažalost, okviri za ove programe u BiH nisu povoljni. Članovi treba da se angažuju, zajedno sa međunarodnom zajednicom koja pod vođstvom OSCE, UNICEF i EU razmatra ove probleme i pokušava podstaći reforme i pametne investicije. Jako je važno da se tome pridruže i članovi AmChama. Znam da UNICEF pokušava organizovati djelovanje svih aktera da bi se čuo njihov glas. Znam da bi bilo jako dobro poboljšati ovaj okvir za pripravnike u korist učenika/studenata, u korist obrazovnih institucija i u korist poslovnog svijeta. 


Nedim: Kako zadržati naše najbolje i najpametnije talentovane ljude ovdje u BiH pitanje je koje Američka trgovačka komora pokušava riješiti kreiranjem programa za mlade lidere kako bi se zaustavio odliv mozgova koji je danas sveprisutan.  Zašto je toliko važno da mladi ljudi ostanu u BiH i da budu dio rješenja?

Ambasador: Važno je da mladi ostanu u BiH jer su oni najbolji resurs ove zemlje.  Ljudski kapital Bosne i Hercegovine jako je značajan.  Nažalost, taj kapital često dođe do izražaja tek kada ljudi odu iz zemlje.  Dva miliona građana BiH živi u dijaspori i uspješni su.  Mnogi mladi ljudi ovdje smatraju da im se ne pruža šansa, da nema perspektive.  Okruženje je negativno kada prevladava retorika koja govori o nestabilnosti i podjelama iz prošlosti, umjesto o potencijalu zemlje i putu ka boljoj budućnosti.  Kada razgovaram sa mladim ljudima iz cijele zemlje mnogi mi kažu: “Znam da me u Njemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Švedskoj…čekaju bolje mogućnosti, ali zašto moram napustiti svoju zemlju da bih imao bolju budućnost?”  Shvatili smo da su oni koji to kažu jako zainteresovani da im se pomogne kako bi stvari promijenili nabolje u svojoj zemlji.

Zato je Ambasada pokrenula program BOLD kako bi se za te ljude otvorile nove mogućnosti da razviju vještine i postanu građanski lideri ili poduzetnici – da se angažuju na lokalnom nivou s ciljem promjene nabolje ili da se angažuju u oblasti poduzetništva radi pokretanja vlastite kompanije.  Više od 2.500 mladih ljudi prijavilo se na program BOLD u sklopu kojeg koriste prednosti raznih radionica, stipendija u Sjedinjenim Državama, od pristupa sredstvima do grantova, mentora od kojih mogu naučiti neophodne vještine, promijeniti stvari nabolje i tako se suprotstaviti dominantnoj retorici koja je toliko negativna, te dokazati da mogu promijeniti svoje zajednice, da mogu unaprijediti perspektivu kao što je to dokazao veliki broj Bosanaca i Hercegovaca u proteklih 25 godina.  Dakle, investicija AmChama u tu vrstu razvoja lidera i podrške liderima, bez obzira da li se radi o poduzetnicima ili liderima u lokalnim zajednicama, jako je važna za razvoj i osnaživanje te manjine, te moćne manjine mladih ljudi koji nisu zadovoljni statusom quo i koji žele napraviti pozitivne promjene ovdje u BiH.


Nedim: AmCham je dio evropske mreže AmCham i promoviše ideju da smo svi dio jednog regiona.  Kako BiH može bolje sudjelovati u regionalnim inicijativama i da li bi to moglo poslužiti kao metod da se poboljša ovdašnja klima za poslovanje?

Ambasador: Sjedinjene Države vjeruju da je od krucijalne važnosti da BiH slijedi put integrisanja u evro-atlantsku zajednicu zemalja.  Dostizanje evro-atlantskih i EU standarda ključno je za jačanje sigurnosti, stabilnosti i prosperiteta zemlje.  To je suština svega.  Razmislite o četiri oblasti u kojima EU garantuje slobode: sloboda kretanja kapitala, usluga, roba i ljudi. Mislim da su poslovni ljudi dobro upoznati s tim gdje su ove slobode ugrožene, a gdje uopšte ne postoje i znaju da se za sve to mora platiti cijena.  Eliminisanjem tog troška dostizanjem gore pomenutih standarda ostvaruje se prosperitet.  Put ka dostizanju standarda EU dug je i trnovit.  Ali svako poboljšanje u smislu dostizanja tih standarda, svako unapređenje sloboda u ove četiri oblasti od koristi je za građane.  Članovi AmChama, povezujući se sa članovima američkih trgovačkih komora iz regiona i Evrope, mogu se angažovati u dijalogu koji će identifikovati najslabije tačke kada je riječ o ovim slobodama i razmisliti o tome šta treba da uradimo da bi se ostvarila neiskorištena prilika.

Ovdje na Zapadnom Balkanu ima puno prostora da se unaprijede slobode o kojima govorim.  Od prošle godine se sve više govori o nečemu što neki ljudi nazivaju konceptom “mini Šengen”.  Termin “mini Šengen” slabo opisuje stvarne mogućnosti koje se pružaju – a to je unapređenje ove četiri oblasti unutar regije Zapadnog Balkana.  Kao primjer može poslužiti međusobno priznavanje ličnih karata i profesionalnih potvrda.  To je nešto na čemu rade Kosovo i Srbija i što pomaže da se unaprijede i stabilizuju odnosi u tom području.  To je oblast u kojoj BiH zaostaje čak i za Srbijom kada je riječ o odnosima BiH i Kosova.  Zapadni Balkan je ekonomski prostor, ali što je više podijeljen taj ekonomski prostor, to će biti teže poduzetnicima i potrošačima.  Potrošači moraju plaćati dodatne troškove, a kompanijama su ograničeni rast, razvoj i otvaranje radnih mjesta.  Zbog postojanja ovih problema u regionu, mislim da saradnja između komora može biti od pomoći kako bi se identifikovale mogućnosti i ohrabrili lideri da se fokusiraju na te mogućnosti i da urade više za stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora ovdje na Zapadnom Balkanu.  To je od jednake važnosti i ovdje u BiH, gdje bi dva entiteta i Distrikt Brčko trebalo da budu jedinstven ekonomski prostor. 

Nedim: Želim Vas pitati o filantropiji i njenoj važnosti u BiH, promjenama zakonodavnog okvira i važnosti podizanja svijesti o filantropiji?

Ambasador:U poređenju sa privredama svih drugih zemalja, u privredi Sjedinjenih Država filantropija je najprisutnija.  Smatramo da je filantropski angažman ključan za razvoj i investicije u svim zajednicama.  Vidimo koliko je važno kada su građani u mogućnosti da se angažuju, kada su kompanije u mogućnosti da se angažuju na pozitivan način.  Ovdje u BiH, USAID je kreirao novi program pomoći Local Works koji prepoznaje da filantropski angažman kompanija i građana u zajednici može biti važan dio uvođenja pozitivnih promjena.  Kako bi se to stimulisalo i podržalo, potreban vam je dobar zakonski okvir.  Vlasti treba da odluče i kažu – da, mi to pozdravljamo, podržavamo i potičemo.

Zato smo uspostavili Local Works zajedno sa fondacijom Mozaik kako bismo istražili kakav je to okvir koji podriva, umjesto da podržava filantropiju.  Nedavno je održan događaj u koji su bili uključeni mnogi članovi AmChama i vidio sam mnogo objava na mreži LinkedIn u kojima kažu da jedva čekaju da se po tom pitanju angažuju jer mislim da svaka članica AmChama BiH ima komponentu društvene odgovornosti.  Oni vode računa o zajednici u kojoj rade i o tome kako mogu doprinijeti i pomoći zajednici da rješava probleme, ili kako mogu pomoći svojim uposlenicima da pomognu zajednici u rješavanju problema. Uspješni poslovni ljudi znaju da je to pametna poslovna investicija, ali zakoni to moraju pratiti.

Nedim: Ambasadore Nelson, želim Vam zahvaliti za vrijeme izdvojeno kako biste razgovarali o ovim važnim pitanjima sa AmChamom i našim članovima.  Siguran sam da će uživati kada budu čitali Vaše komentare.  Želim završiti ovaj razgovor tako što ću Vas pitati za mišljenje o tome koje je danas najvažnije pitanje za BiH, generalno govoreći, ali i za poslovnu zajednicu? 

Ambasador:Mislim da se poslovna zajednica slaže sa stavom predsjednika Bidena da je korupcija najveća prijetnja.  Za SAD je ona prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti; korupcija podriva demokratiju, omogućava maligni uticaj, remeti poslovno okruženje i obeshrabruje investitore.  Korupcija može takođe uticati na ljudska prava i ometati pravdu.  Mislim da se poslovni lideri slažu sa našim fokusom na važnosti borbe protiv korupcije, zahtjevima i očekivanjima da se korupcija ograniči, te da je nekontrolisana korupcija neprihvatljiva.  Dok se zemlje međusobno natječu za investicije i nastoje osigurati stabilnost i prosperitet, korupcija djeluje protiv toga.  Svaka zemlja se bori protiv korupcije i ukoliko tu borbu ne shvatite ozbiljno, onda ćete zaostajati.  U 2021. godini BiH ima priliku da odgovori na 14 ključnih prioriteta koje je odredila EU kako bi postala uvjerljiv kandidat za članstvo, a na vrhu liste tih ključnih prioriteta je vladavina zakona.  Jačanje vladavine zakona s ciljem smanjenja korupcije mora biti prioritet.  Nadam se da će i poslovni svijet takođe jasno i glasno govoriti o ovome, kao što ja to radim, kao što to rade moji partneri iz međunarodne zajednice.

Kako u ovoj zemlji riješiti pitanje jačanja vladavine zakona koja je jako slaba?  Počnete usvajanjem dobrog zakona o javnim nabavkama, usvajanjem zakona o sukobu interesa i usvajanjem reforme VSTV (Visokog sudskog i tužilačkog vijeća). Svi ovi zakoni su na stolu i mogu biti usvojeni ove godine.  Nadam se da će se tražiti odgovornost stranaka koje pokušavaju blokirati ove reforme, a jedini način da se uistinu zahtijeva njihova odgovornost – svaki građanin ima mogućnost da to uradi – jeste na biralištu.  Nadam se da se poslovna zajednica slaže da je ovo prioritet i da će doprinijeti dijalogu da se iskoristi prilika koja se pruža kako bi se ova pitanja riješila i ojačala vladavina zakona u ovoj zemlji.

Nadam se da se slažu da sva ova retorika povratka u devedesete - kao da su to bila bolja vremena za BiH - odvlači pažnju od stvarnih mogućnosti koje se pružaju BiH da napravi važne, vidljive korake ka dostizanju standarda EU.  Nadam se da će nam se poslovni lideri i članovi AmChama pridružiti i jasno kazati koliko su važna ova pitanja.  Znam koliko je to važno, a meni se pruža prilika da još jednom izrazim zahvalnost za angažman članica AmChama koje su se okupile, ne kao konkurenti, nego kao kompanije sa zajedničkim interesom koje smatraju da im treba jedinstven glas, da treba da podstiču i zahtijevaju napredak.  Jako mi je drago što je broj članova AmChama porastao.  Nadam se da će AmCham nastaviti regrutovati članove iz svih dijelova zemlje i iz svih privrednih oblasti, od malih do velikih firmi.  Vi i ja smo vidjeli taj cijeli spektar u Banjaluci – od investitora iz dijaspore do dugogodišnih investitora.  Okupljanje svih tih glasova i njihovo objedinjavanje čini stvari drugačijim i može biti važan dio zagovaranja pozitivnog napretka u BiH.

Nedim: Hvala Vam za ovaj sjajni razgovor i hvala Vam što stalno podržavate ono što mi radimo.

Ambasador: Hvala Vama, bilo mi je zadovoljstvo