Pratite nas na

Organizacija i Struktura

Skupština Udruženja bira izvršno tijelo, Upravni odbor, koji se sastoji od devet članova iz reda članova Skupštine Udruženja. Najmanje pet članova Upravnog odbora moraju biti službeni predstavnici pravnih lica koja predstavljaju američke kompanije, a ostali članovi mogu biti druga regionalna i/ili domaća pravna lica.

Upravni odbor AmCham BiH sastoji se od jednog predsjednika Upravnog odbora, jednog Prvog potpredsjednika, jednog Drugog potpredsjednika i šest članova Upravnog odbora bez posebne titule.

  • Mandat predsjednika, prvog potpredsjednika i drugog potpredsjednika odbora bit će tri godine;
  • Mandati tri člana Upravnog Obora koji su četvrtoplasirani, petoplasirani i šestoplasirani prema broju glasova trajat će dvije godine;
  • Mandati tri člana Upravnog vijeća koji su sedmo rangirani, osmo rangirani i devetoplasirani prema broju glasova u Skupštini trajat će 1 godinu.

Board of Governors

Ms. Amina Mahmutović

Ms. Amina Mahmutović

President

CEO, UniCredit BANK d.d. Mostar

Ms. Sabina Softić

Ms. Sabina Softić

First Vice President

Managing Partner, Deloitte BiH

MEMBERS OF THE AMCHAM BIH BOARD OF GOVERNORS

Ms. Mirna Milanović-Lalić

Ms. Mirna Milanović-Lalić

Founding Partner, bh.legal, Law Office Mirna Milanović - Lalić

Mr. Nedim Sirbubalo

Mr. Nedim Sirbubalo

CEO, SYS Company

Mr. Mirza Bavčić

Mr. Mirza Bavčić

UPS Country Manager

Mr. Omar Krivošija

Mr. Omar Krivošija

Executive Director, Comtrade System Integration

Mr. Damir Dizdarević

Mr. Damir Dizdarević

Director, Logosoft

Ms. Hajdi Mostić

Ms. Hajdi Mostić

COO, Telemach BH

Mr. Alen Husić

Mr. Alen Husić

Technology Sales Executive, Oracle BH

AmCham BiH Staff

We are the focal point of AmCham BiH activities and operations!

In line with directions of the Board of Governors the staff focuses its effort in meeting AmCham BiH members needs, supporting the work of advocacy committees, engaging in government relations and advocacy, organizing regular AmCham BiH events (luncheons, seminars, cocktails, round table, charity events…) handling general membership inquires on a daily basis.

Mr. Nedim Hamzić

Mr. Nedim Hamzić

Secretary General

Ms. Sibela Karačić

Ms. Sibela Karačić

Events and Administrative Officer