Pratite nas na

Komiteti unutar AmCham

AmCham BiH komiteti uz podršku i Upravnog Odbora razvijaju stavove o pitanjima koja se tiču ​​kompanija članica, od trgovine do poreza do industrijskih standarda. Kroz aktivnosti komiteta nastojimo zagovarati za svoje članice prema vladi na svim nivoima vlasti. 

Komitet za Poreski / Pravni & Regulatorni okvir

Poreski / pravni i regulatorni komitet ima za cilj da uspostavi komunikaciju za članove AmCham BiH sa poreskim, pravnim i regulatornim vlastima kako bi se riješili problemi opšte prirode i preporučila poboljšanja. Misija komiteta je da preporuči, uspostavi i sprovede neophodne izmjene u poreskom zakonodavstvu kako bi bila konkurentnija i odgovorila na zajedničke predstojeće zahtjeve članova direktnim dijalogom sa donosiocima odluka i obezbjedila članovima priliku da budu u toku sa promjenama i ključnim kretanjima u zakonodavstvu

Predsjedavajuća AmCham BiH poreskog/pravnog i regulatornog komitetaGđa. Nadina Hodžić, Senior menadžer u poreznom odjelu, ERNST & YOUNG

Članovi:  ABBVIE, ADDIKO BANK , Advokatsko društvo Spaho, AMFI, AS HOLDING , CMS REICH- ROHRWIG HEINZ, COCA - COLA HBC B-H, DELIOTTE, EKOPAK, ERNST & YOUNG, Eurokapija, FILIPOVIĆ ADEMOVIĆ LAW OFFICE, Hemofarm, JTI, KARANOVIC & PARTNERS, MAGROS VELETRGOVINA, Marić & Co, MASTERCARD, MISTRAL, MKF LIDER, MKF PARTNER, NELT, PETOŠEVIĆ, Philip Morris, Raiffeisen Bank, SGL, SPARKASSE, TEKNOXGROUP BH, UIPL, Unicredit Bank AD BL, UNICREDIT DD MOSTAR , UNIJA, VIENNA OSIGURANJE d.d., WOLF THEISS, YAVUZ COMPANY 

Komitet za bankarstvo i finansije

Komitet za bankarstvo i finansije se fokusira na finansijska pitanja koja ometaju poslovanje kompanija u BiH. Komitet takođe radi na tome da se bolje shvati finansijski sistem u BiH. Komitet će podsticati interakciju između poslovne zajednice i relevantnih državnih organa na svim nivoima vlasti u cilju razvijanja dijaloga u izradi nacrta zakona o finansijama i porezima koji dijele najbolje prakse u svijetu u njihovoj implementaciji.


ČLANOVI: ADDIKO BANK, AMFI, AS HOLDING, ASA PREVENT, CMS REICH- ROHRWIG HEINZ, COMTRADE, DELIOTTE, EKO VAT, ERNST & YOUNG, FILIPOVIĆ ADEMOVIĆ LAW OFFICE, Hemofarm, KARANOVIC & PARTNERS, MAGROS VELETRGOVINA, MASTERCARD, MKF LIDER, MKF PARTNER, MKF SUNRISE, NELT, NLB Banka dd Sarajevo, NOVA BANKA AD BL, ORACLE BH, RAIFFEISEN BANK, SPARKASSE, Unicredit ad BL, Unicredit dd Mostar, UNIJA, VIENNA OSIGURANJE d.d., WOLF THEISS, YAVUZ COMPANY, ABC TECHGROUP, MISTRAL.

Komitet za ITK (Informacione i Komunikacione tehnologije)

Misija Komiteta IKT-a za (informacione i komunikacione tehnologije) je da zastupa i artikuliše interes članova AmCham BiH na polju informaciono-komunikacionih tehnologija i da doprinese aktivnostima drugih AmCham BiH inicijativa tamo gde je to potrebno. 

Predsjedavajući AmCham BiH IKT komiteta: Gdin. Damir Dizdarevic, generalni direktor Logosoft d.o.o. Sarajevo, IT stručnjak, regionalni direktor Microsofta i Microsoft MVP (Most Valuable Professional).


ČLANOVI: AS HOLDING, AUTHORITY PARTNERS, BS TELECOM SOLUTIONS, Cisco, CMS REICH- ROHRWIG HEINZ, ENDAVA, COMTRADE SYSTEM INTEGRATION, DELIOTTE, EKO VAT, FINIT CONSULTING, IQVIA, KARANOVIC & PARTNERS, LANACO, LAW OFFICE SPAHO, LINK GROUP, LOGOSOFT, MARIC & CO, MEDIT, MIBO KOMUNIKACIJE, MISTRAL, Mtel, NLB Banka dd Sarajevo, ORACLE BH, Raiffeisen Bank, Symphony Group, SYS COMPANY, TELEMACH, Unicredit Bank Mostar, WOLFTHEISS, ZIRA, ELEVATEBITS, ABC TECHGROUP, OLX.Komitet za Zdravstvenu zaštitu & Zaštita životne sredine

Misija Komiteta za zdravstvenu zaštitu i zaštitu životne sredine je promovisanje pozitivne zdravstvene i farmaceutske prakse. Istovremeno, ovaj komitet je forum za razmjenu ideja i rasprava o odgovarajućem doprinosu zaštiti okoliša u BiH. Komitet će uspostaviti konstruktivan dijalog sa Ministarstvom zdravlja i srodnim institucijama radi promovisanja i razvoja doprinosa privatnog sektora poboljšanju zakonodavstva u oblasti zdravstva.

Predsjedavajući AmCham BiH komiteta za zdravstvenu zaštitu i zaštitu životne sredine: Gdin. Boro Mioč, Generalni Direktor ERKONA.

Članovi: ABBVIE, BH Legal, AS HOLDING, ASA Prevent Group, CMS REICH- ROHRWIG HEINZ, COCA - COLA HBC B-H, EKOPAK, ELI-LILLY, ERKONA, FILIPOVIĆ ADEMOVIĆ LAW OFFICE, HEMOFARM, International Medical Center -AFFIDEA, INTRADE PHARM, IQVIA, LAW OFFICE SPAHO, MEDIT, SGL, UIPL, VIENNA OSIGURANJE d.d., WOLFTHEISS, ZEOS, NOVO NORDISK.

Komitet za Prava Intelektualne svojine

Misija komiteta za prava intelektualne svojine je promicanje zaštite prava intelektualne svojine u Bosni i Hercegovini. Komitet za prava intelektualne svojine okuplja praktičare, kreatore politike i rukovodioce kako bi podstakao saradnju u kreiranju platforme informacija i preporuka za pozicioniranje IPR sektora kao generatora ekonomskog prosperiteta u BiH.

Predsjedavajući AmCham BiH komiteta za prava intelektualne svojine: Gdin. Tarik Prolaz, advokat, Petošević.

Članovi: AS HOLDING, CMS REICH ROHRWIG HAINZ, DELIOTTE, Hemofarm, BH Legal, INTELBIRO, IQVIA, MARIĆ & Co , NELT, PETOŠEVIĆ, PHILLIP MORRIS BH, UIPL, WOLFTHEISS, YAVUZ COMPANY, ŽIVKO MIJATOVIĆ & PARTNERS, SGL.

Komitet za Etiku & Usklađenost

Kao udruženje posvećeno razvoju međunarodnog poslovanja u Bosni i Hercegovini, AmCham BiH smatra jednim od svojih najznačajnijih ciljeva uspostavljanje visokih standarda poslovnog ponašanja i načela etike i usklađenosti. AmCham BiH ima aktivnu i vodeću ulogu u promociji poslovnih standarda i principa: prvo, usvajanjem vlastitog kodeksa poslovne prakse; drugo, ohrabrivanjem članova AmCham BiH da usvoje vlastite kodekse poslovne prakse; i treće, organizovanjem programa i događaja koji podstiču etiku i usklađenost. Od suštinske je važnosti za filozofiju AmCham BiH da su dobra etika i dobar posao sinonimi. 

Predsjedavajući AmCham BiH komiteta za etiku i usklađenost : Gdin. Bojan Bajić, Predsjednik WEFEC.

Članovi: ABBVIE, ADDIKO BANK, AS HOLDING, BS TELECOM SOLUTION, CMS REICH- ROHRWIG HEINZ, EXPRESS COURIER - APS for UPS, Hemofarm, IMC - AFFIDEA , IQVIA, LAW OFFICE SPAHO, Marić & Co, Mc Cann, MKF PARTNER, RAIFFEISEN BANK, SPARKASSE, UIPL, UNICREDIT DD MOSTAR, KOREKT, WOLFTHEISS.

Komitet za Korporativni Društveni utjecaj

Komitet za društveni uticaj služi kao unutarnji pokretač Američke trgovačke komore u BiH, pomaže i potiče članove da se bave društvenim uticajem u poslovnoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Drugi aspekt djelovanja ovog komiteta je stvaranje foruma u kojem zainteresovane strane i donosioci odluka imaju priliku da identificiraju trenutna i potencijalna pitanja vezana za korporativno davanje u BiH, s ciljem rješavanja postojećih problema

Predsjedavajući AmCham BiH komiteta za korporativni društveni utjecaj: Gdin. Darko Soković, Predsjednik Propulsion Fund.

Članovi: ADDIKO BANKd.d. Sarajevo, AS HOLDING, ASA PREVENT, DELIOTTE, EKO VAT , ERNST & YOUNG, FILIPOVIĆ ADEMOVIĆ LAW OFFICE, KARANOVIĆ & PARTNERS, MAGROS VELETRGOVINA, Marić & Co, MKF PARTNER , MKF SUNRISE , MOLSON COORS, NLB Banka dd Sarajevo, Philip Morris, PROPULSION FUND, RAIFFEISEN BANK, SPARKASSE, TELEMACH, UNICREDIT BANK AD BL , WOLFTHEISS, ASA PREVENT CEE, NOVO NORDISK.