Podijelite:

AmCham BiH je u saradnji sa članicom NVO Fondacije Dokukino i sa AmCham Kosovo organizirao sastanak na temu „Pojednostavljenje režima poslovnih viza između Bosne i Hercegovine i Kosova“. Smatra se da je ovaj događaj od velikog značaja za ekonomije obje zemlje.

 

Poslovnom sastanku, koji je bio podijeljen u četiri panela, prisustvovalo je više od 40 biznismena iz BiH i Kosova, kao i predstavnici Agencije za promociju stranih ulaganja, predstavnica Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnik Privredne komore Republike Srpske, s jednim ciljem, pronaći način da tržište između dvije zemlje postane liberalnije.

 

Glavna tema sastanka bila je sloboda kretanja i trgovinski odnosi između BiH i Kosova, koji su u ovom trenutku vrlo ograničeni zbog postojećeg složenog viznog sistema između Kosova i Bosne i Hercegovine.

 

Složeni vizni sustav sprječava liberalno kretanje ljudi i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Kosova, te vodi drastičnom ekonomskom padu razmjene između dvije zemlje, a samim tim slabi ekonomiju Bosne i Hercegovine i Kosova.

 

 „Ovaj problem ne može biti politički problem. Ekonomija je stub na kojem stoji svaka država. Stoga je ovaj problem isključivo ekonomski probleme- rekao je g. Mirsad Jašarspahić potpredsjednik Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, iako je politička situacija srž problema u kompliciranom sistemu viznog režima.

 

„Srbija i način na koji su rešili razmenu robe između Kosova trebalo bi da posluže kao primer Bosni i Hercegovini za primenu pojednostavljenog viznog režima, jer Srbija nema prepreka kada je u pitanju trgovina s Kosovom.“ - rekao je predsednik Fondacije Darko Soković Dokukino i dodao: „Ekonomija bi trebalo da nosi baklju slobodnog tržišta između ove dve države.“

 

Sastanak je zaključen Deklaracijom o slobodnom kretanju ljudi i robe između Bosne i Hercegovine i Kosova, koju je potpisao g. Mirsad Jašarspahić potpredsjednik Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, g. Arian Zeka, izvršni direktor Direktorice AmCham Kosovo, izvršna direktorica AmCham-a BiH Violeta Čibukčić i Darko Soković predsjednik Fondacije Dokukino. Deklaracija zahtijeva od nadležnih institucija Bosne i Hercegovine i Kosova da hitno predlože konkretna rješenja kako bi se omogućila puna sloboda kretanja koju uživaju građani i ekonomije drugih zemalja jugoistočne Europe.