Podijelite:

Danas je održan okrugli stol na temu Digitalna transformacija BiH koji je zamišljen kao početak dijaloga o temi digitalizacije, a koji bi u budućnosti trebao biti realiziran putem AmCham-ovog komiteta bankarstvo i finansije, ali i po potrebi drugih odbora preko AmCham-a BiH. Sudionici okruglog stola bili su regulatori i predstavnici vlasti koji su imali priliku čuti prepreke digitalizaciji poslovanja i ostvariti napredak u digitalnoj transformaciji na koju su istakli članovi AmCham BiH.

Neke od tema o kojima su govornici bili i Financijske inovacije digitalne transformacije, Zaštita podataka u kontekstu digitalne transformacije i Digitalni potpis i njegova primjena. Zaključeno je da će AmCham BiH u suradnji s regulatorima i predstavnicima vlasti pokušati predstaviti jedinstvenu grupu koja će intenzivno raditi na uređenju prepreka koje stoje na putu uspješne digitalne transformacije BiH . Zahvaljujući sponzorima okruglog stola, dugogodišnjim aktivnim članovima Američke privredne komore u BiH kompanija Logosoft d.o.o. Diners Club International i Raiffeisen BANK dd BIH.