Predsjednik Upravnog odbora g. Kenan Karčić, uz prvog potpredsjednika g. Harisa Pinjoa, članove Upravnog odbora g. Mirza Bavčić i g. Admr Drinić, kao i predsjednik Komiteta za ICT AmCham BiH g. Damir Dizdarević, sastao se s premijerom Kantona Sarajevo g. Edinom Fortoom i ministrom ekonomije Harisom Bašićem.

Razgovarali su o potencijalnim aspektima međusobne saradnje između AmCham-a BiH i novoimenovane Vlade Kantona Sarajevo.

Tokom sastanka rad, vizija i misija AmCham-a BiH ukratko su predstavljeni premijeru Kantona Sarajevo i ministru ekonomije, nakon čega su istaknute tri glavne inicijative AmCham BiH kao moguće zajedničke akcije.

U oblasti ICT sektora, poseban akcenat stavljen je na inicijativu za uspostavljanjem kancelarije za informaciono društvo na nivou kantona. Premijer gospodin Forto dao je pozitivno mišljenje u vezi s ovom inicijativom, nakon čega je zaključeno da je uspostavljanje takvog tijela u javnom sektoru od najveće važnosti, pa će tako u narednom periodu to biti jedna od zajedničkih inicijativa AmCham BiH i Vlada KS.

Svi prisutni složili su se o inicijativi da je etičko i usklađeno poslovanje na tržištu u BiH prioritet te da treba stvoriti etičku klauzulu. AmCham BiH za sljedeći sastanak će pripremiti takvu klauzulu, koja zahtijeva od kompanija da rade u standardima poštivanja i etike. Ovo bi trebalo rezultirati na način da poslovanje sa usklađenošću postane konkurentna prednost.

Treća inicijativa koja se tiče zdravstva u BiH trebala bi biti vođena u drugom tromjesečju rada novoimenovane Vlade KS.

Članovi Upravnog odbora AmCham BiH i premijer Kantona Sarajevo g. Edin Forto, te ministar ekonomije g. Haris Bašić, dogovorili su se da se sljedeći put sastanu u junu, prateći aktivnosti i dalje korake.