Podijelite:

U nedavnoj seriji međunarodnih susreta u Washingtonu D.C., predstavnici Američke trgovačke komore u BiH (AmCham BiH) predvođeni generalnim sekretarom Nedimom Hamzićem, istakli su se kao ključni akteri u jačanju ekonomskih i trgovinskih veza između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Posjeta Svjetskoj banci i Međunarodnoj financijskoj korporaciji (IFC), kao i učešće na Nacionalnom molitvenom doručku, naglasile su važnost bilateralne saradnje i međunarodnih partnerstava za ekonomski razvoj i reforme.

Značajni susreti za budućnost BiH

Na "Okruglom stolu o perspektivama unapređenja ekonomskih i trgovinskih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine", održanom 30. januara u Ambasadi Bosne i Hercegovine, Hamzić je naglasio nužnost saradnje između dva poslovna zajednica. Istaknuta je važnost bilateralnih mreža za kreiranje B2B prilika, što je naišlo na pozitivan odjek kod U.S. State Departmenta.

Posvećenost ekonomskom napretku

Posjeta Svjetskoj banci i IFC-u dodatno je potvrdila posvećenost poboljšanju ekonomskih veza i saradnje između BiH i međunarodnih financijskih institucija. Rusmir Hrvić, CEO AS Holdinga, izrazio je zahvalnost za podršku Svjetske banke BiH u ekonomskom razvoju, naglašavajući očekivanje za intenzivniju investicijsku strategiju u ekonomiji i zelenoj ekonomiji.

Globalni dijalog na Nacionalnom molitvenom doručku

Učešćem na Nacionalnom molitvenom doručku, AmCham BiH je bio dio globalnog dijaloga koji okuplja više od 3,000 lidera iz 127 zemalja, promovirajući jedinstvo i mir. Razgovori sa kongresmenima Traceyjem Mannom i Timom Walbergom istakli su potencijal BiH za buduću saradnju. Predsjednik Ruande, sa svojom inspirativnom porukom o pomirenju i izgradnji snažnih nacija, naglasio je značaj jedinstva u stvaranju otpornih društava.

Zaključak

Kroz ove značajne susrete, AmCham BiH se potvrdio kao ključni faktor u promociji BiH na međunarodnoj sceni, ističući potencijale za ekonomski razvoj i otvarajući nove puteve za saradnju. Ovi događaji ne samo da jačaju postojeće veze između BiH i SAD-a, već i otvaraju vrata za nove mogućnosti koje će koristiti obema nacijama u budućnosti.