Podijelite:

Američka trgovačka komora u Bosni i Hercegovini (AmCham BiH) bila je domaćin konferencije "Healthcare as an Investment 2023" u Sarajevu 26. oktobra 2023. godine. Konferencija je okupila eminentne domaće i strane stručnjake iz oblasti medicine, farmacije, privrede, osiguranja, IT i donositeljima odluka sa različitih nivoa u BiH kako bi razgovarali o načinima poboljšanja zdravstvenog sistema Bosne i Hercegovine.

Učesnici konferencije su zaključili da je reforma zdravstva u Bosni i Hercegovini neophodna i da se treba temeljiti na sljedećim principima:

  • Transparentnost i predvidljivost putanje pacijenta: Pacijenti treba da znaju šta mogu da očekuju u svakoj fazi svog putovanja kroz zdravstveni sistem, od dijagnoze do lečenja i naknadne nege.
  • Ubrzanje dostupnosti lekova: Pacijenti treba da imaju pravovremeno pristup najnovijim i najefikasnijim lekovima.
  • Uvođenje novih i efikasnijih modela finansiranja zdravstva: Postojeći sistem finansiranja zdravstva u Bosni i Hercegovini je složen i neefikasan. Novi modeli su potrebni kako bi se osiguralo da svi imaju pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti bez obzira na prihode ili status zaposlenja.
  • Digitalizacija zdravstvenog sektora: Digitalizacija može pomoći da se poboljša efikasnost i efektivnost zdravstvenog sistema. Na primjer, elektronski zdravstveni kartoni mogu olakšati pružaocima zdravstvenih usluga razmjenu informacija i koordinaciju skrbi.
  • Jačanje partnerskih odnosa između vlada, zdravstvenih institucija, privatnog sektora i civilnog društva: Svi akteri moraju raditi zajedno na postizanju reforme zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini.

AmCham BiH ohrabruje sve zainteresovane strane da podrže reformu zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini. Zajedno možemo stvoriti bolji zdravstveni sistem za sve građane.

Pored navedenih ključnih principa, učesnici konferencije razgovarali su i o nizu konkretnih preporuka za unapređenje zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini. Ove preporuke uključuju:

  • Unapređenje koordinacije njege između različitih pružalaca zdravstvenih usluga: Ovo bi pomoglo da se smanji dupliranje usluga i osiguralo da pacijenti dobiju njegu koja im je potrebna na vrijeme.
  • Ulaganje u preventivnu jnegu: Preventivna njega je neophodna za održavanje zdravlja ljudi i smanjenje potrebe za skupim medicinskim intervencijama u budućnosti.
  • Poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti u ruralnim područjima: Mnogi ljudi u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine imaju poteškoća u pristupu kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti. Potrebne su nove inicijative za rješavanje ovog izazova.
  • Rješavanje nedostatka zdravstvenih radnika: Bosna i Hercegovina se suočava s nedostatkom ljekara, medicinskih sestara i drugih zdravstvenih radnika. Ovaj nedostatak treba riješiti kako bi se osiguralo da svi imaju pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti.

Hvala svima koji su doprinijeli organizaciji konferencije, a posebno partnerima Udruženje inovativnih proizvođača lijekova i IQVIA te sponzorima Medtronic, Berg , Oracle i E-medIT.

Konferencija "Healthcare as an Investment 2023" bila je vrijedna prilika da se zainteresovane strane okupe i razgovaraju o načinima poboljšanja zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini. AmCham BiH je opredijeljen za rad sa svim zainteresovanim stranama kako bi reforma zdravstvene zaštite postala stvarnost.

#HealthcareInvestment #Zdravstvo #Investicije #BiH #AmChamBiH