Podijelite:

Tokom „Forum za promociju poslovanja i umrežavanje SAD-a” kroz pet različitih panela učesnici su podijelili svoja iskustva o američkim investicijskim fondovima koji su prisutni u BiH, saznali više o komercijalnim i ekonomskim programima podrške Američke vlade u BiH, čuli za regionalne perspektive američkih kompanija te o izazovima i mogućnostima ICT sektora u BiH kao i strateškim perspektivama i prioritetima komora BiH i poslovnih udruženja.

„Poslovna zajednica, u saradnji s AmCham BiH, može igrati ključnu ulogu u promociji bolje poslovne klime i vođenju politike nulte tolerancije u pogledu korupcije. To možda nije lako, ali ključno je za prosperitet BiH kada američke kompanije vide da BiH poduzima ozbiljne korake u borbi protiv korupcije, onda su šanse da ulože veće znajući da je njihova investicija sigurna ”, rekla je gospođa Maureen Cormack, ambasadorica SAD-a u BiH.

Maureen Cormack također je tokom uvodne riječi na forumu naglasila da je Svjetska banka Bosne i Hercegovine BiH rangirala kao 81. od ukupno 190 zemalja u analizi aspekata poslovne jednostavnosti, a da je to jedna od prvih stvari koja joj stoji na putu. više kompanija koje investiraju u BiH, jer je BiH najmanje konkurentna zemlja u jugoistočnoj Evropi.

Zbog ovih činjenica ovaj Forum su organizirali Ambasada SAD-a u BiH i AmCham BiH kao mogućnost umrežavanja s mnogim ciljevima, od kojih je jedan želja povećati investicije u BiH i povećati mogućnosti za partnerstva za američke kompanije i one u čijoj prodaji portfelj su široko zastupljeni američki proizvodi i usluge.

Više od 150 gostiju prisustvovalo je Američkom forumu za promociju poslovanja i umrežavanje, gdje su se putem Ambasade SAD-a u BiH upoznali sa svim programima koje nudi USAID i druge američke agencije, kao i ulozi AmCham-a BiH i njegovih članova u Bosni i Hercegovini Hercegovinu, s ciljem povećanja mogućnosti ulaganja i partnerstva za američke kompanije i kompanije u Sjedinjenim Državama.