Podijelite:

Američka trgovačka komora u BiH nastavlja projekat „Inicijativa poslovnog integriteta“ za svoje članice u saradanji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini i Net Consultingom i uz pomoć Centra za međunarodna privatna preduzeća (CIPE). U okviru projekta održano je i predavanje „SAD sankcije i poslovanje: Kako izbjeći izlaganje sankcioniranim pojedincima i subjektima“.

Prisutni su imali priliku čuti i o primjeni usklađenosti na različitim nivoima, prilagođavanju internih politika organizacije zakonu i pravilima i propisima koje nameću partneri i saradnici, a u svjetlu identifikacije prednosti i motiva za imanjem ovakvog programa. Budući da je svrha programa usklađenosti efikasno osiguranje ispunjenja zakonske obaveze, norme i standarda, kao i kulture koja promoviše etično ponašanje unutar organizacije, ovakvi programi ne utiču samo na interne korisnike rješenja jedne kompanije, već obuhvataju društvo i druge kompanije. Prednosti jednog ovakvog programa su otkrivanje i zaustavljanje nezakonitih i neetičnih aktivnosti, poboljšana komunikacija unutar organizacije, sprečavanje finansijskih gubitaka i primanja kazni, te čuvanje ugleda kompanije.

Posljedice poslovanja sa sankcioniranim licima su također bile adresirane, kao i sami procesi sankcionisanja, te obavezama i resursima kojima se treba okrenuti kada se želi izbjeći izlaganje takvim licima i organizacijama.

Mnogi učesnici u privatnom sektoru svjesni su da etička poduzeća, koja imaju predano osoblje kao i definisana pravila etičkog ponašanja, mogu odgovoriti i djelovati brže i učinkovitije u kriznim situacijama. Organizacije vođene integritetom to čine svjesno i ugrađuju ga u svakodnevne operacije tako da prožima cijelu organizaciju. 

Ovo okruženje otvorenosti i povjerenja pomaže u usmjeravanju novih radnika na ideju da je postupanje s integritetom samo "način na koji se stvari ovdje rade". Integritet je često prioritet u kulturnim standardima organizacije. Ovaj naglasak poručuje i zaposlenicima i klijentima da je dugoročna održivost važnija od kratkoročnog oportunizma.