Podijelite:

Sastanak članova AmCham BiH Tax, Legal & Regulatory komiteta održan je 21.07.2022. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici kompanija: Ernst & Young d.o.o., Addiko Bank BiH, Philip Morris, Deloitte d.o.o. BiH, Marić & Co Law Firm, CMS Reich-Rohrwig Hainz i Teknoxgroup d.o.o. Na sastanku se diskutovalo o temama, na kojima se aktivno radilo u prethodnom periodu, te o narednim koracima koje je potrebno poduzeti:

 

Nacrt zakona o porezu na dodanu vrijednost;

Pravilnik o izmjenama pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodanu vrijednost koje je objavljen u Službeni glasnik BiH, broj 47/22 (Službeni List- Pregled Dokumenta (sluzbenilist.ba))

Transparentnost mišljenja objavljenih od strane UINO;

Zakon o akcizama;

Zakon o deviznom poslovanju;

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti.

Zahvaljujemo se svim prisutnim predstavnicima kompanija: Nadini Hodžić, predsjednici TLR komiteta, Nedimu Hamziću, Samiru Omerhodžiću, Indiru Osmiću, Mirzi Sabljici, Dženani Bašić Muameru Hodžiću, i Bojani Bošnjak - London, na proaktivnom učešću i izlaganju ideja za bolje poslovanje bh. kompanija.