Podijelite:

Dana 14.03.2022. godine održan je sastanak AmCham BiH Health Care & Environment komiteta na kojem su prisustvovali predstavnici kompanija članica ovog komiteta.

 

Predstavnici kompanija su razgovarali o izazovima i trendovima sa osvrtom na sljedeće teme: 


Healthcare konferencija 2021 te provedbi zaključaka sa iste. Planiranje agende za Healthcare konferenciju 2022. godine,

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH i dostupnost lijekova,

Zakon o zaštiti okoliša FBiH,

Društveno odgovorni aspekti kompanija i podrška preventivnim programima.


Zahvaljujemo se svim prisutnim predstavnicima kompanija na proaktivnom učešću na sastanku.