Podijelite:

U svjetlu nedavno usvojenih novih Zakona o bankama u Republici Srpskoj i Federaciji, AmCham BiH organizirao je brifing u Sarajevu s ciljem razvijanja rasprave o novostima i praktične primjene novih zakona o bankama, s posebnim naglaskom na već pripremljena tema: „Prodaja kreditnih plasmana NPL-a prema novim propisima o bankama u BiH, s regionalnim uporednim pregledom“.

Uvodna prezentacija održana je na brifingu, na temu "Novi zakoni o bankama FBiH, koji se odnose na prodaju loših kredita", čiji je autor Goran Babić, pravnik sa dugogodišnjim iskustvom u bankarskom sektoru, koji radi s regionalnom pravnom praksom Karanović & Nikolić.

Kao panelisti bili su: Nerminka Hromić, Agencija za bankarstvo BiH - „Rad banke u skladu s novim Zakonom o bankama FBiH“ i Samir Lačević, Udruženje banaka BiH - „Vijesti u entitetskim zakonima o bankama“.

Panelisti su istaknuli da novi Zakoni o bankama donose puno novosti, ali i nejasnoća zbog činjenice da je u novom zakonu odredba pod brojem 254, a u starom zakonu 71, odabir Upravna tijela banaka jasnije su definirana, ali istodobno ostaje otvoren prostor za donošenje zakona, njihovo stupanje na snagu i obveze pripreme podzakonskih akata i njihovo usvajanje u bankama (6 + 3 mjeseca). Zaključeno je da su bankarske agencije one koje bi trebale znati sve odgovore na sva pitanja vezana uz primjenu i rješenja mogućih nejasnoća.

Prisutni su izrazili zadovoljstvo započetim aktivnostima i predložili niz sastanaka na istu temu u okviru Udruženja Banaka BiH, kao i bankarskih agencija uz sudjelovanje nadležnih ministarstava, a sve u cilju usklađivanja usvajanje novih zakona s potrebama svojih klijenata.