Podijelite:

Inicijativa za uvođenje zakonske obaveze kolektivnog osiguranja radnika od nezgode na radu u FBiH jedna je od dvije inicijative pokrenute na okruglom stolu “Obaveznost osiguranja od nezgode na radu i porezni tretman usluga osiguranja", održanom u Sarajevu ove sedmice.

U ime Američke trgovačke komore u BiH prisutnima se obratio Nedim Hamzic, generalni sekretar AmCham BiH koji je kroz svoje izlaganje podržao inicijativu i naglasio važnost harmonizacije propisa u BiH i usklađivanje sa propisima u EU i regionu osiguravajući pravo jednakosti za sve u BiH.

Tim povodom je i Sabina Mujanović, predsjednica Uprave Vienna osiguranje VIG, koje je članica #AmChamBiH, i skupštine Udruženje društava za osiguranje u FBiH koje je organizovalo okrugli sto pojasnila cilj ove inicijative, u pogledu unapređenja tržišta osiguranja u BiH i približavanja trendovima Evropske unije, kao i harmonizaciju propisa na nivou Bosne i Hercegovine s obzirom da je ovaj vid osiguranja već obavezan u drugim dijelovima zemlje.

Osim predstavnika Udruženja društava za osiguranje u FBiH, u radu okruglog stola sudjelovali su i predstavnici Agencije za osiguranje u BiH, Agencije za osiguranje u RS, Federalnog ministarstva financija, Agencije za nadzor osiguranja u FBiH, Gospodarske komore FBiH i UNDP-a.