Podijelite:

U četvrtak, 16.09.2021. godine AmCham BiH je održala sastanak sa predstavnicima Ministarstva finansija Federacije BiH, a na inicijativu Tax, Legal & Regulatory komiteta. Na sastanku su prisustvovali predstavnici Komiteta i generalni sekretar AmCham BiH Nedim Hamzić.

Zahvaljujemo se predsjedavajućoj Komiteta Nadina Hodžić (Ernts&Young), te Adnan Bahtanović (Deloitte) i Emir Ibišević (Deloitte) na aktivnom učešću i prisustvu sastanku, kao i kompaniji KPMG, te ostalim članicama koje su dale doprinos u izradi seta pitanja na temu ova dva zakona:

- Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH i

- Zakon o porezu na dobit FBiH.

Obzirom na interes i izazove sa kojima se članice, ali i sve druge kompanije u FBiH suočavaju u praksi, a uvidjeli smo to posebno kroz iskustva tokom pandemije, svjesni smo potrebnih izmjena u našim zakonskim okvirima, a shodno tome i u procesima u realnom sektoru.

Po pitanju ovih zakona smo pokrenuli dijalog i dobili pojašnjenja i odgovore na pitanja i dileme iz prakse.