Podijelite:

AmCham BiH se u proteklom periodu obratila predsjedavajućem Predstavničkog doma FBiH, povodom zakazane sjednice Predstavničkog doma, Parlamenta FBiH dana 05.07.2021. godine, sa dopisom na temu potencijalnog uticaja Nacrta zakona o mikrokreditnim organizacijama u FBiH i njegov socio-ekonomski efekat. 

Smatramo da donosioce odluka trebamo informisati da predloženi Nacrt zakona o mikrokreditnim organizacijama u FBiH (u daljem tekstu: Nacrt zakona) nema razvojni karakter, te usvajanje predloženog Nacrta zakona može dovesti do niza neželjenih efekata, kako na rad mikrokreditnog sektora tako i na šire socio-ekonomsko dejstvo.

MKO mogu dati značajan doprinos ukupnom društveno-ekonomskom oporavku zemlje nakon prestanka pandemije, a smatramo da iz razloga navedenih dalje u ovom dokumentu kao i njegovim prilozima, predloženi tekst Nacrta zakona  ni djelimično ne doprinosi ostvarenju i razvoju uloge mikrokreditnog sektora u finansijskom, i društveno-ekonomskom sistemu u BIH. Nacrt zakona u predloženom tekstu ne rješava ni ključne sistemske probleme ovog sektora.

Predloženi tekst Nacrta zakona ne sadrži niti minimum razvojnih komponenti potrebnih za dalji razvoj mikokreditnog sektora u FBIH, te ne uzima u obzir ciljeve i svrhu osnivanja MKO koji su propisani u članu 2. predloženog teksta Nacrta zakona, uvažavajuća mnogobrojna ograničenja, zabrane, standarde i sankcije koji su propisani istim.

Smatramo da se predloženi tekst Nacrta zakona treba značajno transformirati tako što će predlagač uključiti članice AMFI-ja, Agenciju za bankarstvo FBiH, međunarodne institucije te akademsku stručnu javnost iz oblasti finansija i efektivnosti tržišta u proces unaprijeđenje teksta Zakona s ciljem zaštite interesa klijenata (građana) kroz promociju mjera koje su u službi veće konkurentnosti na tržištu.