Podijelite:

Amcham BiH je održao sastanak sa predstavnicima Ministarstva komunikacija i prometa BiH. Tema sastanka bila je implementacija elektronskog potpisa i razvoj procesa digitalizacije. 

Sastanku su prisustvovale predstavnice Tax,Regulatory&Legal komiteta, predsjedavajuća Komiteta Nadina Hodžić (Ernst&Young) i Dženana Bašić (Addiko Bank) ispred pravnog okvira za digitalni potpis.

Detaljno je diskutovano o trenutnom statusu elektronskog potpisa, mogućnostima i nedostacima trenutnog rješenja. Istaknuto je da polahko, ali kontinuirano postoji određeni napredak u toj oblasti. Regulativa je u potpunosti zaokružena na nivou BiH, te su certificirana dva tijela za izdavanje certifikata elektronskog potpisa. Posljednja je certificirana UIO, koja radi na potpunoj digitalizaciji određenih svojih servisa, u kojem procesu će koristiti i elektronski potpis.

Također, predstavljena je i inicijativa za usklađivanje regulative sa važećom direktivom u EU, prednosti tog usklađivanja i izazovi s kojim se inicijativa susreće.

Zaključeno je da je od izuzetne važnosti da se regulativa u BiH usaglasi sa regulativom u EU, jer samo na taj način elektronski potpis iz BiH može dobiti priliku da se koristi za internacionalne transakcije, što mu i jeste jedna od najvažnijih svrha (potpisivanje ugovora i transackija na daljinu). Nacrt zakona ne predviđa promjene druge vrste, pa sa aspekta implementcije ne bi zahtjevao posebne aktivnosti, niti ulaganja. 

Diskutovane su određene ideje koje bi mogle biti ponuđene kao rješenje za izazove na koje se u ovoj inicijativi naišlo.

Predstavnici Ministarstva su potvrdili otvorenost za dijalog i razmatranje svih ideja sa svim zainteresiranim stranama u ovom procesu usklađivanja regulative sa EU i implementacije elektronskog potpisa u BiH u punom kapacitetu.

AmCham je potvrdio da će se razgovori nastaviti, te da će se poduzeti određene aktivnosti koje će rezultirati pozitivnim promjenama vezanim za ovu temu.