Podijelite:

S ponosom predstavljamo nove članice. 

Želimo dobrodošlicu novim članicamBosnian-Herzegovinian American Academy of Arts and Sciences  (BHAAAS) i Courtyard by Marriott (Banja Luka).

1. Bosnian-Herzegovinian American Academy of Arts and Sciences (BHAAAS) dobrovoljna je neprofitna, nevladina, nestranačka, multietnička i multikulturna organizacija, čija je svrha isključivo obrazovna, naučna i dobrotvorna.

2. Courtyard by Marriott Banja Luka pripada najvećem lancu od 7.000 hotela u preko 130 zemalja sa portfelijem od 30 različitih brendova i više od 1,2 miliona spavaćih jedinica.

#AmChamBiH #newmembers  #VoiceOfBusiness #ChamberOfCommerce #USAinBiH