Podijelite:

Američka trgovačka komora u BiH na čelu sa Generalnim Sekretarom Nedim Hamzićem, održala je sastanak sa Predsjednikom Privredne Komore FBiH gdin-om Mirsadom Jašarspahićem.

S obzirom da po novom Strateškom planu Američka trgovačka komora u BiH, predstavlja mjesto susreta, mjesto razmjene znanja i iskustava i mjesto uticaja na oblikovanje privrednog i društvenog ambijenta u BiH i šire, cilj sastanka je bio produbljivanje saradnje između Američke trgovačke komore u BiH i Privredne Komore FBiH kako bi udruženi, na pozitivnim i efikasnim aktivnostima lobiranja, ove dvije komore mogle brže i lakše uticati na reforme.

Jedna od tema sastanka je bila između ostalog dogovor za eventualno usklađivanje godišnjih i dugoročnih programa rada dvaju Komora, pri realizaciji zajedničkih projekata od interesa za članove. U narednom periodu će se održati i sastanci sa predstavnicima Privredne Komore Republike Srpske i Privredne Komore Brčko distrikta. 

U domeni zajedničkih projekata od interese za članove, posebno kada je rijeć o radu i aktivnostima Komiteta Američke trgovačke komore u BiH, sastanak sa Izvršnom direktoricom Vijeća Stranih Investitiora gđom. Sanjom Miovčić rezultirao je dogovorom u kojem će se neke od aktivnosti komiteta Američke trgovačke komore u BiH i radnih grupa Vijeća Stranih Investitora u bliskoj budućnosti realizovati u saradnji ova dva Udruženja. Uspješna saradnja u prošlosti između Vijeća Stranih Investitora i AmCham BiH polazna je tačka da se određeni okrugli stolovi Komiteta u okviru novog Strateškog plana Komore naprave sa zajedničkom konotacijom. S obzirom da će Okrugli Stolovi služiti za dubinski dijalog o poslovima stručnih komiteta isti će biti reperna tačka za kreiranje Pozicionih dokumenata koji će naići na bolji odjek pri komunikaciji sa relevantnim donosiocima odluka kada je u pitanju potreba članica AmCham BiH i Vijeća Stranih Investitora za otklanjanje eventualnih poteškoća u poslovanju i/ili pospješivanju poslovanja u BiH.