Podijelite:

Kompanija Zira nastavlja suradnju sa AmCham BiH po pitanju aktivnosti u sklopu AmCham BiH i USAID WHAM projekta i tokom pandemije korona virusa. Edukaciju Project Management Techniques pohađat će 7 polaznika u august. Nakon uspješno odrađene edukacije, Kompanija Zira će zaposliti jednu osobu.  

Tokom pohađanja Project Management Techniques polaznici će imati priliku da nauče koncepte, tehnike i procese koji uvečliko pomažu za uspješno vođenje projekata. Ova edukacija će voditelje projekata, pridružene menadžere projekata i članove projektnog tima naučiti vještinama, alatima i tehnikama za uspješne rezultate projekta.

Jedan od polaznika izjavio je da edukacija za njega predstavlja odličnu priliku za razvoj mladih ljudi! Trening je bio vođen stručnim trenerom koji ima iskustva te uspješno mapira sadžaj treninga u odnosu na ZIRA implementacije i sigurno će uticati na moj razvoj u kompaniji."