Podijelite:

Američka trgovačka komora u BiH u proteklom period podlegla je određenim internim promjenama u strukturi i organizaciji. Pored osvježene i redefinisane misije i vizije AmCham BiH kao i novog strateškog pristupa, sve s ciljem smjelijeg i jačeg pozicioniranja AmCham BiH u javnoj sferi Bosne i Hercegovine, ali i regije, AmCham BiH izabrao je novog Generalnog Sekretara, gdin Nedim Hamzić.

Nedim se pridružio Američkoj trgovačkoj komori u BiH gdje će uspješno obnašati rukovodeću poziciju Izvršne kancelarije AmCham-a za BiH.  Prethodna funkcija mu je bila Menadžer odjela za standardizaciju i odnose s javnošću u Lutriji Bosne i Hercegovine.  Nedim će svoje stečeno znanje primjenjivati kao novi Generalni Sekretar Američke trgovačke komore u BiH. Naime, Nedim je završio Master biznis administracije (E-MBA) na Univerzitetu u Indianapolisu u Americi. Inače, tokom devet godina rada u Lutriji BiH bio je lider brojnih zadataka pri upravljanju raznim projektima te je vješto implementirao menadžment sisteme za upravljanje standardima. Svojim djelovanjem i radom razvio je saradnju sa ključnim stakeholderima kao što su Vlada FBiH, Federalno ministarstvo finansija, Porezna uprava FBiH i mnogih drugih lokalnih organizacija i kompanija. Nedim je između ostalog stekao i međunarodnu akreditaciju te je bio ključni govornik na  poslovnim konferencijama u Madridu i Londonu.

Nedim Hamzić, kao novi Generalni sekretar izjavio je: “U budućem djelovanju AmCham BiH sa najvažnijim partnerom Američkom ambasadom i novim sazivom Upravnog odbora aktivno ćemo raditi na razvoju i osnaživanju glasa stručnih komiteta koji djeluju unutar Komore, sa kojima planiramo održavanje okruglih stolova i konferencija koje će da unaprijede poslovnu klimu BiH kroz brojna polja djelovanja. Poseban akcenat ćemo staviti na razvoj platforme za mlade lidere/menadžere i programe obuke za njihovo usavršavanje. Sve projekte koje budemo radili biće direktno usmjereni na kreiranje dodatnih benefita za naše članove."