Svjesni važnosti ove teme za sve nas, ovaj put u saradnji sa organizacijom BHAAAS (Bosnian-Herzegovinian American Academy of Arts and Sciences) organizujemo webinar pod nazivom „Stres danas i mentalno zdravlje“ koji će se održati 16.02.2021. godine u periodu od 14:00h do 15:00h putem Microsoft Teams aplikacije.

Predavanja i diskusija će biti održani na teme:

STIGMA U MENTALNOM ZDRAVLJU- BITNOST EDUCIRANJA JAVNOSTI - Dr. med. Esad Boškailo (Phoenix, AZ), Psihijatar

Većina psihijatrijskih oboljenja imaju biološku podlogu i suvremena psihijatrija ima efektivnu terapiju za teška emocionalna stanja. Emocije kao što su depresija, strah, ljutnja, napetost, nervoza su stigmatizirana i postoji hitna potreba za edukacijom društva na destigmatizaciji mentalnih oboljenja. 

STRES I ANKSIOZNOST KOD DJECE - Dr. med. Amer Smajkić (Chicago, IL)/Dječji psihijatar

Koji su to rani znakovi stresa, anksioznosti i metode liječenja istih kod djece. 

STRES I RANI RAST I RAZVOJ DJECE - Dr. sci. Nirvana Pištoljević (New York, NY/Sarajevo), Dječji razvojni psiholog i biheviorist

Uticaj toksičnog stresa na rani rast i razvoj mozga kod djece naučno je dokazan kao jedan od najvećih rizika za razvojne poremećaje. Šta možemo učiniti da umanjimo efekte stresa na razvoj djece i kako pomoći mališanima sa poteškoćama u razvoju?


BHAAAS Predavači: 

1. Esad BoškailoMD Associate Proffesor of Psychiatry University of Arizona School of Medicine Associate Program Director, Psychiatry Residency Program Creighton University School of Medicine-Phoenix BHAAAS- Past president

2. Amer Smajkic M.D. Child and Adolescent Psychiatrist General Psychiatrist Chicago USA BHAAAS- President of Medical Section

3. Nirvana Pistoljevic, Ph.D. Adj. Assist. Professor of Education, Teachers College, Columbia University, CABAS® Senior Behavior Analyst/Assist. Research Scientist, Executive Director EDUS-EDUCATION FOR ALL, BHAAAS-Past president