Američka trgovačka komora u BiH (AmCham BiH), Udruženje inovativnih proizvođača lijekova (UIPL) te globalna kompanija IQVIA sa velikim zadovoljstvom najavljuju Prvi forum „Zdravstvo kao investicija“, koji će se održati u srijedu, 20. oktobra 2021. godine u Sarajevu.

Zdravstvo kao primjer isplative investicije? Kako se zdravstvo posmatra u BiH? Šta je to digitalizacija u zdravstvu i kako se uvodi? Koliko košta digitalizacija? 

Ovo su samo neka od pitanja na koja će Prvi forum “Zdravstvo kao investicija” pokušati dati odgovor. 

Predstavnici vladinog sektora, naučno-nastavnih institucija, globalnih i lokalnih kompanija će dati pregled aktuelne situacije u zdravstvu BiH  s fokusom na nove modele finansiranja i digitalizaciju, a sve u cilju osiguranja bolje zdravstvene njege pacijentima. 

Forum se održava 20.10. 2021. godine u Sarajevu i ujedno će biti jedinstveno mjesto na kojem će se čuti mišljenja predstavnika relevantnih državnih institucija kao i eminentnih stručnjaka o tome u kojem pravcu treba unaprijediti bh. zdravstvo kako bi ono zbilja postalo investicija koja čuva živote građana BiH.