Podijelite:


Značajan broj ažuriranja, izmjena i dopuna pravnog okvira Bosne i Hercegovine upućuje na vrlo snažan pozitivan smjer u kojem se zemlja kreće, kaže partnerica Zajedničke advokatske kancelarije Saračević i Gazibegović, advokat Emina Saračević.


"Dvije su glavne stvari koje su dale osjećaj nade i poboljšanja, kada je u pitanju politička situacija u zemlji", počinje Saračević. “Prvi su nedavne izmjene Krivičnog zakona BiH koje su stvorile pravni okvir u pogledu zabrane poricanja, podrške ili umanjivanja zločina genocida, zločina protiv čovječnosti ili ratnih zločina.” Drugi je, kako kaže, dolazak novog visokog predstavnika, Christiana Schmidta, koji se čini spreman "raditi na jačanju progresivnih tokova u zemlji i na njenom putu ka EU".

Ova dva događaja ključna su, kaže Saračević, za "suzbijanje regresivnih ideologija koje koče društveni prosperitet i narušavaju društveno-ekonomsku i poslovnu klimu". Nada se da će to potaknuti mlade stručnjake da ostanu u BiH i rade na poboljšanju statusa lokalne ekonomije.

Nadalje, Saračević kaže da je ovaj nedavni politički entuzijazam također doprinio poboljšanju turističke sezone. “Nedavni podaci ukazuju da je u junu ove godine zabilježen porast od 231,7% u odnosu na isti period prošle godine. Turistički sektor imao je velike koristi od korištenja nacionalnih parkova, hitorijskih spomenika - od kojih je većina pod zaštitom UNESCO -a - i nižih cijena od onih u EU.”

Takođe, Saračević ističe da su, pored osnovnih sektora poput drvne industrije, zabilježeni i drugi pozitivni pomaci. „IT sektor bilježi zapanjujući rast kada je riječ o izvozu, povećanju prihoda i broja radnika, uz istovremeno relativno nisko održavanje u smislu ulaganja i razvoja“, kaže ona. 

„Predstavljen je i novi Zakon o stečaju“, kaže Saračević, „koji je uveo brojne izmjene kojima se nastoji poboljšati pravni okvir u ovoj oblasti“. Prema njenim riječima, ovim nedavnim izmjenama uvedeno je restrukturiranje, a „Finansijsko-informatička agencija je ovlaštena da da pokrene postupak u slučaju da se pravno lice suoči sa prezaduženošću“.

Osim toga, Saračević kaže da je usvojen novi Zakon o računovodstvu i reviziji. "Novi zakon nastoji unaprijediti ovo područje, poboljšati postupak certifikacije za profesionalce i dodatno pojednostaviti pravni okvir." Međutim, ona kaže da se tim zakonom nije na odgovarajući način uredilo pitanje eksternalizacije računovodstvenih usluga izvan zemlje, "što je izazvalo zabrinutost među brojnim podružnicama međunarodnih korporacija prisutnih na tržištu".

Saračević pripisuje nedostatak velikih transakcija tekućoj globalnoj pandemiji COVID-19. „Ipak, vrijedi napomenuti da je njemački trgovački lanac Lidl ušao na tržište, te da je H&M proširio svoje poslovanje“, kaže ona. "Dodatno, od oktobra, Wizz Air Abu Dhabi će proširiti svoju mrežu letova i na Sarajevo, a Optima Group zatražila je regulatorno odobrenje za ulazak na tržište."

Konačno, govoreći o infrastrukturnim projektima, Saračević spominje Koridor 5C, paneuropski transportni projekt koji prolazi kroz BiH. „EBRD je početkom augusta odobrila grant of 12,6 miliona eura za dio projekta“, kaže ona. “Također, vrlo je važno napomenuti da je Komisija za vrijednosne papire konačno formirama i da će ista napokon nastaviti sa radom. Nakon dvije godine, blokada za oko 400 društava koja čekaju važne odluke o korporativnim pitanjima, i stotine miliona KM zaključanih u kapitalu - će se napokon okončati”, pojašnjava Saračević, dodajući da je sve što je potrebno sada to da Parlament donese konačnu odluku.

Intervju prvobitno objavljen u CEE Legal Matters publikaciji.