Pratite nas na

Komiteti unutar AmCham

AmCham BiH komiteti uz podršku i Upravnog Odbora razvijaju stavove o pitanjima koja se tiču ​​kompanija članica, od trgovine do poreza do industrijskih standarda. Kroz aktivnosti komiteta nastojimo zagovarati za svoje članice prema vladi na svim nivoima vlasti. 

Komitet za Poreski / Pravni & Regulatorni okvir

Poreski / pravni i regulatorni komitet ima za cilj da uspostavi komunikaciju za članove AmCham BiH sa poreskim, pravnim i regulatornim vlastima kako bi se riješili problemi opšte prirode i preporučila poboljšanja. Misija komiteta je da preporuči, uspostavi i sprovede neophodne izmjene u poreskom zakonodavstvu kako bi bila konkurentnija i odgovorila na zajedničke predstojeće zahtjeve članova direktnim dijalogom sa donosiocima odluka i obezbjedila članovima priliku da budu u toku sa promjenama i ključnim kretanjima u zakonodavstvu


AmCham BiH -Poreski / pravni i regulatorni : Gdin.. Mirza Sabljica, Generalni Direktor TEKNOXGROUP BH.


Članovi: ADDIKO BANK, NELT, MKF LIDER, PETOSEVIC, DINERS CLUB BH, TEKNOXGROUP BH, PHILLIP MORRIS BH, COCA – COLA HBC B-H, EKOPAK, CMS REICH- ROHRWIG HEINZ, ERNST & YOUNG, UNICREDIT BANK AD BL, SECTOR SECURITY, FILIPOVIC ADEMOVIC LAW OFFICE, MISTRAL SOLUTIONS

Komitet za bankarstvo i finansije

Komitet za bankarstvo i finansije se fokusira na finansijska pitanja koja ometaju poslovanje kompanija u BiH. Komitet takođe radi na tome da se bolje shvati finansijski sistem u BiH. Komitet će podsticati interakciju između poslovne zajednice i relevantnih državnih organa na svim nivoima vlasti u cilju razvijanja dijaloga u izradi nacrta zakona o finansijama i porezima koji dijele najbolje prakse u svijetu u njihovoj implementaciji.

AmCham BiH -Komitet za bankarstvo i finansije : Alma Kratovac, Direktor Diners

ČLANOVI: ADDIKO BANK, NELT, MKF LIDER, DINERS CLUB BH, RAIFFEISEN BANK, NOVA BANKA AD BL, CMS REICH- ROHRWIG HEINZ, ERNST & YOUNG, AMERICAN UNIVERSITY IN BiH, ORACLE BH, UNICREDIT BANK AD BL, FILIPOVIC ADEMOVIC LAW OFFIC

Komitet za ITK (Informacione i Komunikacione tehnologije)

Misija Komiteta IKT-a za (informacione i komunikacione tehnologije) je da zastupa i artikuliše interes članova AmCham BiH na polju informaciono-komunikacionih tehnologija i da doprinese aktivnostima drugih AmCham BiH inicijativa tamo gde je to potrebno. 

Komitet za Medije/Oglašavanje/PR

Misija Odbora za medije / oglašavanje / PR je unapređenje profesije koja se bavi oglašavanjem i komunikacijom s javnošću u Bosni i Hercegovini. Cilj komiteta je pružiti forum ne samo za raspravu o postojećim pitanjima unutar industrije, već i promicati imidž i prisutnost kako komore tako i članica kompanija na tržištu BiH. 

Članovi: 

ADDIKO BANK, NELT, DINERS CLUB, Mc Cann, PROPULSION FUND, EKOPAK, AMERICAN UNIVERSITY IN BiH, MAGROS VELETRGOVINA

Komitet za Zdravstvenu zaštitu & Zaštita životne sredine

Misija Komiteta za zdravstvenu zaštitu i zaštitu životne sredine je promovisanje pozitivne zdravstvene i farmaceutske prakse. Istovremeno, ovaj komitet je forum za razmjenu ideja i rasprava o odgovarajućem doprinosu zaštiti okoliša u BiH. Komitet će uspostaviti konstruktivan dijalog sa Ministarstvom zdravlja i srodnim institucijama radi promovisanja i razvoja doprinosa privatnog sektora poboljšanju zakonodavstva u oblasti zdravstva.

 Predsjedavajući komiteta: Gdin.. Boro Mioč, Generalni Direktor  ERKONA.


Članovi: CMS REICH- ROHRWIG HEINZ, COCA – COLA HBC B-H, EKOPAK, ELI-LILLY, ERKONA, HEMOFARM, FILIPOVIC ADEMOVIC LAW OFFICE, International Medical Center –AFFIDEA, INTRADE PHARM, ORACLE BH, PLIVA,ZEOS

Komitet za Prava Intelektualne svojine

Misija komiteta za prava intelektualne svojine je promicanje zaštite prava intelektualne svojine u Bosni i Hercegovini. Komitet za prava intelektualne svojine okuplja praktičare, kreatore politike i rukovodioce kako bi podstakao saradnju u kreiranju platforme informacija i preporuka za pozicioniranje IPR sektora kao generatora ekonomskog prosperiteta u BiH

AmCham BiH- Predsjedavajuća komiteta : Gđa.. Mirna Milanović Lalić, Advokat , Individualni član.

Članovi: NELT, PETOSEVIC, PHILLIP MORRIS BH, INTELBIRO, ZIVKO MIJATOVIC & PARTNERS, MARIC & Co, INDIVIDUAL MEMBER, EKOPAK, CMS REICH – ROHRWIG HAINZ, ORACLE BH, FILIPOVIĆ ADEMOVIC LAW OFFICE

Komitet za Etiku & Usklađenost

Kao udruženje posvećeno razvoju međunarodnog poslovanja u Bosni i Hercegovini, AmCham BiH smatra jednim od svojih najznačajnijih ciljeva uspostavljanje visokih standarda poslovnog ponašanja i načela etike i usklađenosti. AmCham BiH ima aktivnu i vodeću ulogu u promociji poslovnih standarda i principa: prvo, usvajanjem vlastitog kodeksa poslovne prakse; drugo, ohrabrivanjem članova AmCham BiH da usvoje vlastite kodekse poslovne prakse; i treće, organizovanjem programa i događaja koji podstiču etiku i usklađenost. Od suštinske je važnosti za filozofiju AmCham BiH da su dobra etika i dobar posao sinonimi. 

AmCham BiH - Predsjednik Komiteta za Etiku & Usklađenost : Gdin. Bojan Bajić, Predsjednik  WEFEC.

Članovi: WEFEC, ORACLE BH, BS TELECOM SOLUTIONS, CMS REICH ROHRWIG HEINZ, DINERS CLUB, EXPRESS COURIER APS for UPS, IMC AFFIDEA, MC CANN, ORACLE BH,UNICREDIT dd MOSTAR.

Komitet za Korporativni Društveni utjecaj

Komitet za društveni uticaj služi kao unutarnji pokretač Američke trgovačke komore u BiH, pomaže i potiče članove da se bave društvenim uticajem u poslovnoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Drugi aspekt djelovanja ovog komiteta je stvaranje foruma u kojem zainteresovane strane i donosioci odluka imaju priliku da identificiraju trenutna i potencijalna pitanja vezana za korporativno davanje u BiH, s ciljem rješavanja postojećih problema

AmCham BiH- Predsjednik Komiteta za Korporativni Društveni utjecaj: Gdin. Darko Soković, Predsjednik Propulsion Fund.

Članovi: RAIFFEISEN BANK dd BiH, UNICREDIT BANK BiH, ADDIKO BANK BiH, MOLSOON COORS BiH, FILIPOVIC ADEMOVIC LAW OFFICE, MOLSON COORS BiH, PROPULSION FUND.