The American Chamber of Commerce in BiH has undergone certain internal changes in its structure and organization in the past period. In addition to the refreshed and redefined mission and vision of AmCham BiH as well as the new strategic approach, all with the aim of bolder and stronger positioning of AmCham BiH in the public sphere of Bosnia and Herzegovina and the region, AmCham BiH elected a new Secretary General, Mr. Nedim Hamzic.

Nedim has joined the American Chamber of Commerce in BiH where he will successfully serve as head of the   AmCham BiH Executive Office. His previous position was Manager of the Standardization and Public Relations Department in Lottery of Bosnia and Herzegovina. Nedim will apply his acquired knowledge as the new Secretary General of the American Chamber of Commerce in BiH. Namely, Nedim completed the Master of Business Administration (E-MBA) at the University of Indianapolis in America. During his nine years of work in Lottery of BiH, he was the leader of numerous tasks in the management of various projects and skillfully implemented management systems for effective standardization of the company. Through his activities and work, he has developed cooperation with key stakeholders such as the  Government FBiH, the Federal Ministry of Finance, the FBiH Tax Administration Office and many other local organizations and collaborative companies. Among other things, Nedim also gained international accreditation and was a keynote speaker at business conferences in Madrid and London.

Nedim Hamzić, as the new Secretary General, stated: “In the future activities of AmCham BiH with the most important partner, the US Embassy and the new Board of Governors, we will actively work on developing and strengthening the voice of expert committees operating within the Chamber, with which we plan to hold round tables and conferences and thus improve the business climate of BiH through numerous fields of activity. We will place special emphasis on the development of a platform for young leaders and managers and training programs for their development. All the projects we will work on will be directly aimed at creating additional benefits for our members. “

Američka trgovačka komora u BiH u proteklom period podlegla je određenim internim promjenama u strukturi i organizaciji. Pored osvježene i redefinisane misije i vizije AmCham BiH kao i novog strateškog pristupa, sve s ciljem smjelijeg i jačeg pozicioniranja AmCham BiH u javnoj sferi Bosne i Hercegovine, ali i regije, AmCham BiH izabrao je novog Generalnog Sekretara, gdin Nedim Hamzić.

Nedim se pridružio Američkoj trgovačkoj komori u BiH gdje će uspješno obnašati rukovodeću poziciju Izvršne kancelarije AmCham-a za BiH.  Prethodna funkcija mu je bila Menadžer odjela za standardizaciju i odnose s javnošću u Lutriji Bosne i Hercegovine.  Nedim će svoje stečeno znanje primjenjivati kao novi Generalni Sekretar Američke trgovačke komore u BiH. Naime, Nedim je završio Master biznis administracije (E-MBA) na Univerzitetu u Indianapolisu u Americi. Inače, tokom devet godina rada u Lutriji BiH bio je lider brojnih zadataka pri upravljanju raznim projektima te je vješto implementirao menadžment sisteme za upravljanje standardima. Svojim djelovanjem i radom razvio je saradnju sa ključnim stakeholderima kao što su Vlada FBiH, Federalno ministarstvo finansija, Porezna uprava FBiH i mnogih drugih lokalnih organizacija i kompanija. Nedim je između ostalog stekao i međunarodnu akreditaciju te je bio ključni govornik na  poslovnim konferencijama u Madridu i Londonu.

Nedim Hamzić, kao novi Generalni sekretar izjavio je: “U budućem djelovanju AmCham BiH sa najvažnijim partnerom Američkom ambasadom i novim sazivom Upravnog odbora aktivno ćemo raditi na razvoju i osnaživanju glasa stručnih komiteta koji djeluju unutar Komore, sa kojima planiramo održavanje okruglih stolova i konferencija koje će da unaprijede poslovnu klimu BiH kroz brojna polja djelovanja. Poseban akcenat ćemo staviti na razvoj platforme za mlade lidere/menadžere i programe obuke za njihovo usavršavanje. Sve projekte koje budemo radili biće direktno usmjereni na kreiranje dodatnih benefita za naše članove.”