Skupština AmCham BiH izabrala je nove članove Upravnog Odbora na zasjedanju redovne (online) Skupštine AmCham BiH, koja se održala početkom jula tekuće godine.

Karlheinz Dobnigg, predsjednik Uprave Raiffeisen BANK dd Bosna i Hercegovina izabran je za novog predsjednika Upravnog odbora AmCham BiH. Amina Karić, potpredsjednica Operacija Authority Partners izabrana je za prvog potpredsjednika, Adnan Crnica, menadžer prodaje ključnim klijentima ORACLE BH za drugog potpredsjednika. Ostali članovi Upravnog odbora bez portfelja su Boro Mioč, generalni menadžer ERKON-a, Omar Krivošija, generalni direktor COMTRADE SYSTEM INTEGRATION, Damir Dizdarević, direktor LOGOSOFT-a, Admir Drinić, generalni direktor TELEMACH-a, Mirza Bavčić, generalni direktor EXPRESS COURIER – ASC FOR UPS i Nadina Hodžić, senior menadžer u poreznom odjelu ERNST & YOUNG.

Novi predsjednik Upravnog odbora AmCham BiH, Karlheinz Dobnigg, ovom prilikom je istakao: „Velika mi je čast ali i odgovornost preuzeti ovu ulogu te se iskreno radujem što ću zajedno sa članovima Upravnog odbora i članovima AmCham BiH nastaviti raditi na poboljšanju poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Zagovaranje pozitivnog razvoja bh. privrede će i dalje biti kamen temeljac Američke trgovinske komore u BiH. Čvrsto vjerujem da kroz zdrav i otvoren dijalog možemo na sistematičan način adresirati poslovne izazove s kojima se Bosna i Hercegovina suočava te na taj način unaprijediti poslovno okruženje, privući strane investitore i otvoriti nova radna mjesta u ovoj državi.“

Novo doba AmCham-a BiH, uključuje interne promjene u strukturi i organizaciji, osvježenu i redefinisanu misiju i viziju AmCham BiH kao i novi strateški pristup a sve to s ciljem smjelijeg i jačeg pozicioniranja AmCham BiH u javnoj sferi Bosne i Hercegovine, ali i regije. U tome će pomoći i novoizabrani Generalni Sekretar Američke trgovačke komore u BiH, Nedim Hamzić, koji je izjavio: „U budućem djelovanju AmCham BiH sa najvažnijim partnerom Američkom ambasadom i novim sazivom Upravnog odbora aktivno ćemo raditi na razvoju i osnaživanju glasa stručnih komiteta koji djeluju unutar Komore, sa kojima planiramo održavanje okruglih stolova i konferencija koje će da unaprijede poslovnu klimu BiH kroz brojna polja djelovanja.“ 

 Nastavno na partnerstvo sa Američkom ambasadom u BiH, tokom Skupštine pozdravno obraćanje je imao i Ambasador SAD u Bosni i Hercegovini, NJ.E. Eric Nelson koji se zahvalio na kontinuiranoj uspješnoj saradnji te čestitao na dvogodišnjim postignućima AmCham BiH, uključujući povećanje članstva za 50%.

The Assembly of AmCham BiH elected new members of the Board of Governors at the Regular (online) Assembly of AmCham BiH, which was held in early July this year.

Karlheinz Dobnigg, President of the Management Board of Raiffeisen BANK dd Bosnia and Herzegovina was elected the new President of the Management Board of AmCham BiH. Amina Karić, Vice President of Operation Authority Partners was elected First Vice President, Adnan Crnica, Sales Manager for key clients of ORACLE BH as Second Vice President. Other members of the Management Board without portfolio are Boro Mioč, General Manager of ERKON, Omar Krivošija, General Manager of COMTRADE SYSTEM INTEGRATION, Damir Dizdarević, Director of LOGOSOFT, Admir Drinić, General Manager of TELEMACH, Mirza Bavčić, General Manager of EXPRESS COURIER – ASC FOR UPS and Nadina Hodžić, senior manager in the tax department of ERNST & YOUNG.

The new President of the Board of AmCham BiH, Karlheinz Dobnigg, said on this occasion: “It is a great honor but also a responsibility to take on this role and I sincerely look forward to working with members of the Board and members of AmCham BiH to improve the business environment in Bosnia and Herzegovina. Advocating for the positive development of bh. economies will continue to be the cornerstone of the American Chamber of Commerce in BiH. I firmly believe that through a healthy and open dialogue we can systematically address the business challenges facing Bosnia and Herzegovina and thus improve the business environment, attract foreign investors and create new jobs in this country. “

The new era of AmCham BiH includes internal changes in structure and organization, a refreshed and redefined mission and vision of AmCham BiH as well as a new strategic approach with the aim of bolder and stronger positioning of AmCham BiH in the public sphere of Bosnia and Herzegovina and the region. The newly elected Secretary General of the American Chamber of Commerce in BiH, Nedim Hamzić, will also assist in this. He stated: “In the future activities of AmCham BiH with the most important partner, the US Embassy and the new Board, we will actively work on developing and strengthening the voice of expert committees. Chambers, with which we plan to hold round tables and conferences that will improve the business climate in BiH through numerous fields of activity.

Following the partnership with the American Embassy in BiH, during the Assembly, the US Ambassador to Bosnia and Herzegovina, HE Eric Nelson,thanked AmCham BiH for the continuous successful cooperation and congratulated AmCham BiH on its two-year achievements, including a 50% increase in membership.